Çalışma Saatleri Hafta İçi: 09:00 - 18:00

Aile Danışmanı

Aile Danışmanı

Aile toplumdaki en küçük sosyal yapıdır. Bu yapının içindeki herhangi bir sorun, tüm sistemi etkiler. Aile danışmanları ise aile bireylerinin etkileşimini ve psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ilişki ve iletişim bozukluklarına yol açan sorunların çözümlenmesi amacıyla aile bireyleriyle birlikte çalışırlar.

Burada amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını ve anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. Aile içinde kişiler arası sorunlar yaşanabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık veya bir aile bireyinin evden ayrılması gibi yaşantılar da aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesini zorlaştırabilir. Aile danışmanlığı tüm bunları gerekli şekilde ele alır.

Çift terapisi ise ilişkiler açısından sorunları olan bireylerin evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aileyle ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Çift ve aile terapisi, değişim ve gelişimi sağlamak adına çiftler ve aile bireyleri arasındaki ilişki süreçlerinin çalışıldığı bir psikoterapi yöntemidir.

Merkezimiz bu hizmeti aracılığıyla aile kurma niyetindeki bireylere danışmanlık yapmayı, ebeveynlerin cocuklarıyla ve birbiriyle olan çatışma ve iletişim problemlerinin belirlenmesini ve giderilmesini, yapıcı iletişim modelleri geliştirilmesini desteklemeyi, boşanma öncesinde arabuluculuk hizmetlerini planlayıp uygulamayı, boşanma sonrasında da aile fertlerinin yaşayabilecekleri olumsuzlukları giderme yönünde uyum programı hazırlayıp uygulamayı, tek ebeveynli ailelere danışmanlık yapmayı, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi, ihtiyaçlar doğrultusunda ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmeyi, ailenin deneyimlediği travmatik yaşantıları en az hasarla atlatabilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bir cevap yazın