Çalışma Saatleri Hafta İçi: 09:00 - 18:00

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanı

Başta ilişkilere dayalı sorunları çözmeye odaklanan aile danışmanları; bunun yanı sıra belirli dönemlerde değişikliğe uğrayan yaşam düzenlemelerinde, sağlık, ekonomi ve temel ihtiyaçlara dayalı konularda ve çocukların bakımı, yetiştirilmesi veya ebeveyn ve çocuk ilişkisine dair tüm başlıklarda, aile üyelerine destek sunmaktadır. Hizmet sürecinde her bir birey tek başına ele alınmamakta ve aile içerisindeki rolleri dahilinde değerlendirilmektedir.
Aile danışmanlığında önemli olan hizmetin içeriği ve ailenin verilecek hizmetten ne şekilde fayda sağlayabileceğidir. Psikolojik danışmanlardan farklı olarak ‘aile dinamiğini’ dikkate alan ve bu yapı içerisindeki tüm ilişkileri başarıyla analiz edebilen aile danışmanları; aile grubunu oluşturan her üyenin sorumlulukları, görev tanımı, inançları, rolleri, değer ve tutumlarına uygun olarak yönlendirmeler sağlamaktadır.
Sonuç odaklı bu hizmet ile kurulan sağlıklı ilişkiler sonucunda ise birbiriyle uyumlu aile bireyleri hem grup içerisindeki hem de bireysel rol farkındalıklarıyla da daha mutlu bir yaşam sürmektedir.
Aile sisteminde oluşan kaygının önüne geçen ve her bir aile bireyine ait kalıpların esneklik kazanmasına destek veren aile danışmanları; süreç boyunca ailenin kültürel yapısını, güç dengesini, duygusal yakınlıklarını, ait olma durumlarını ve kurallarını da göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir özelliği bulunan bir yol haritası oluşturmaktadır.
Genogram adı verilen ve nesiller boyunca ilişkileri, önemli olayları ve aile dinamiklerini gösteren soy ağacı çalışmasını yapma, yaşam hikayesi alma, aile heykeli oluşturma ve yeniden çerçeveleme gibi tekniklerin kullanıldığı aile danışmanlığında aslında hem rehberlik hem de danışmanlık hizmeti bir arada sunulmaktadır.
Aile Danışmanları; anne-baba-çocuk rollerini ve bu roller arasındaki ilişkileri olması gerektiği şekilde biçimlendirme, sağlık, ekonomi, beslenme, sosyal hayat gibi tüm yaşamsal konularda yol gösterme ve hem çekirdek aile hem de geniş aile içerisindeki uyumun ve düzenin korunmasına yardımcı olma gibi konularda kalıcı çözümler sunmak adına çalışır.