Çalışma Saatleri Hafta İçi: 09:00 - 18:00

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçu

Tanım olarak Yaşam Koçluğu, insanların kendilerini güçlendirmelerine imkan tanıyan beceriler geliştirerek, kişisel hedeflerini tanımlamalarına ve ulaşmalarına yardımcı olma sürecidir. Süreç, teknik olarak empatik bir dinleme sayesinde, etkili sorular sorarak danışanın kendi doğrularını bulma sürecine destek olmayı içerir. Etik anlamda gizlilik, kişisel verilerin korunması gibi yükümlülükleri içerir. Yaşam koçu, dil, din, ırk, mezhep gibi farklılıklara saygı ile yaklaşır, tüm farklılıkların insan olmanın doğal bir parçası olduğunun bilincindedir.

Yaşam Koçu Faydaları :

 Hepimiz zaman zaman çaresizlik, sıkışmışlık, anlamsızlık, depresyon gibi yıpratıcı zamanlar yaşayabiliyoruz. Bu dönemlerde kendi doğrularımızı ve yolumuzu bulmakta zorluk çekmemiz çok doğaldır. Yaşam Koçu, işte bu noktada devreye girer, tekrar yolunuzu bulmanız için size destek olur.

 İş hayatının yıpratıcı hedef baskısı, yoğun çalışma saatleri, kimi zaman ast-üst ilişkilerindeki iletişimin sağlıklı olmaması bize duygusal olarak ağır gelebilir, yaşam koçu bu kısır döngüden çıkmanıza yardımcı olur.

 Eşimizle, partnerimizle, kız/erkek arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde anlaşılamamak, yeterli ilgiyi görememek, can kulağıyla dinlenilmemek herkes için sıkıntılı bir süreci getirebilir, yaşam koçuyla birlikte, sarsılmış olan iletişim seviyenizi daha kaliteli bir düzeye çekebilirsiniz,

 Denge her yerde olduğu gibi hayatın farklı alanlarında da büyük bir öneme sahiptir. İş hayatında, aile hayatında, sosyal hayatta, bu hassas terazinin dengesi kimi zaman bozulabilir. Yaşam koçuyla yapılan çalışmalarda, kendi dengenizi tekrar kazanmada birlikte çalışılarak yol alınabilir.

 Hayat ile ilgili “Anlamsızlık” başlı başına bir sorun olabilir. Yaşam koçuyla yapılan seanslarda elde edilen gelişim ve buna bağlı olarak hedef koyabilme, hayata daha anlamlı bir boyut kazandırabilir. Bu anlam, yaşamınıza huzur ve keyfi getirmede katkı sağlar.

İyi Bir Yaşam Koçu Nasıl Olmalı?

 Herşeyden önce iyi bir yaşam koçu samimi olmalıdır. Danışanıyla arasında bağ kurabilmenin önemini bilir ve bu yüzden hareketlerinde, sözlerinde, düşüncelerinde samimiyeti önplanda tutar. Samimiyetin paylaşım açısından değerini bilir ve bunu her zaman korumaya önem gösterir.

 Empati, iyi bir yaşam koçu için olmazsa olmaz bir özelliktir. Karşısındakinin hislerini, düşüncelerini anlamaya çalışır, onun gözünden bakmaya ve görmeye önem göstererek dinlediklerini anlamaya, duygularını hissetmeye özen gösterir. Bu sayede danışanına yol arkadaşlığı yapabilir.

 İyi bir yaşam koçu, danışanın kendi hayatıyla ilgili doğruları ve gerçekleri sadece danışanın kendisinin bulabileceğine inanır ve bilir. Bu süreçte kendi doğrularını ve gerçeklerini karşısındakine dayatmaz, empoze etmez.

 İyi bir yaşam koçu, danışanına etkili sorular sorarak, danışanın perspektifini genişletmeye çalışır, onun gözünden kaçmış olabilecek konuları danışanına hatırlatmaya, göstermeye çalışır.

 Koçluk süreci, danışan açısından gerçekleriyle yüzleşme süreci içerebilir, bu süreç bazı zamanlarda zorlu olabilir, işte bu noktada iyi bir yaşam koçu, danışanına alan yaratarak, destek olur.

 Hem kişisel gelişim konularında, hem iş ve aile hayatındaki konularda, kendi konfor alanlarımızdan çıkmadan, yani bir adım atmadan ilerlemek ve kendini keşfetmek olası değildir. Yaşam koçu, danışanını işte bu adımları atması için cesaretlendirmeye, güç vermeye çalışır.

 İyi bir yaşam koçu, kendi gündemini, düşüncelerini danışanına dayatmaz, onu kendi çizgisine çekmeye çalışmaz.